WiFi storing opsporen


Om een goed werkend draadloos netwerk te kunnen garanderen i20150327161457s het van belang dat mogelijke storingsbronnen opgespoord kunnen worden.

Met een spectrum analyse van de site kunnen alle stralingsbronnen in kaart gebracht worden en kunnen de nodige voorzorgen genomen worden om alsnog perfecte WiFi communicatie mogelijk te maken.

De storingsbronnen kunnen bijvoorbeeld een slecht afgeschermde microgolf oven zijn, een ander WiFi access punt in de buurt of een Bluetooth verbinding…